DiNO SmoothTeam

gamifierad teamutveckling

Unik aktivitetsform där alla deltagare använder dator för att hantera fiktiva situationer och spelledaren guidar er för att skapa en roligt, lärofylld dialog.

VAD är SmoothTeam


SmoothTeam är en unik aktivitetsform som bygger på finsk forskning. Det här verktyget erbjuder simuleringar med fiktiva situationer för att skapa dialog i gruppen. 

 • Gamifierad digital teamutveckling

 • Alla kan delta

 • Hybrid (om ej alla kan närvara på plats)

 • Stort utbud av simuleringar


SmoothTeam är utveckalt och prövat i Finland, Sverige, Sydkorea, USA mfl. 


NÄR & VARFÖR SmoothTeam

 • NÄR
  • Grupper som stannat i utveckling

  • Snabbstart av nya grupper

  • Utvecklar företagskulturen


 • VARFÖR
  • Hjälper till att skapa och strukturera dialog

  • Säkerställer att vi nyttjar gruppens tillgångar

  • skapar effektivare teamSIMULERINGAR

VÄLJ VAD NI VILL JOBBA MED UNDER SIMULERINGEN

Vart befinner sig ditt team idag och vart vill ni fokusera på att hitta potentialen och ta den till nästa nivå?


GRUPPUTVECKLING

Hur nyttjar vi varandras styrkor

LEDNINGSGRUPP

Hur fördelar vi ansvar i gruppen?

HYBRIDARBETE

Hur hittar vi balansen i hybridarbete?

JÄMLIKHET

Hur agerar vi vid olikheter och diskriminering?

FLEXIBILITET

Hur  flexibla är vi i vårt arbetssätt?

STRESSFAKTORER

Vad stressar oss och hur hanterar vi det?

ENTREPRENÖRIELLT LEDARSKAP

Hur skulle det vara om gruppen sköts som ett företag?


FÖRDOMAR

Hur hanterar vi fördomar och stereotyper i vårt tänkande?

GRUPPEN PÅ FRITIDEN

Hur kan vi bygga förtroende?

BESTÄLL SmoothTeam

Är du intresserad av att köra SmoothTeam som en aktivitet för just din grupp eller är du konsult och vill använda dig av SmoothTeam hos dina kunder?

 • SmoothTeam till gruppen

  Vill du veta mer och beställa SmootTeam som en aktivitet till ditt team?

 • Utbilda dig i SmoothTeam

  Vill du utbilda dig i SmoothTeam och använda det i din verksamhet