INDIVID

Under området individ hittar du verktyg som du kan använda för din personliga utveckling.

DiNO Learning 

Learning Type MeasurE - LTM
Reflektera över ditt lärande hur önskar du ta in information och hur påverkar det din omgivning.

DiNO Teaching

Teaching Style Inventory - TSI

Reflektera över hur du delger din kunskap till andra.

DiNO Student

Student Learning Profile - SLP
Lär dig reflektera över hur du bäst kan ta in ny kunskap och information.

DiNO Hemispheric

Hemispheric Mode Indicator - HMI
Reflektera över hur du bättre kan använda alla dina förmågor.


DiNO Forum

Konversation
Delta i ett dialogforum för studenter, föräldrar och undervisare.