DiNO LEARNING LTM

lärstilar

Hjälper till och säkerställa att som mycket av potentialen användas i samtliga
processer.

VAD är Learning


Learning även kallat LTM är ett verktyg för självbedömning av lärstilar. När du väl gjort mätningen kan resultatet användas i många olika processer.

 • En digital mätning av individs lärstil

 • Enkelt och snabb att använda självskattningen tar ca. 15 minuter. 

 • Användbart i många olika processer.


Learning LTM är en del av 4MAT som är utvecklat i USA i slutet av -70 talet  där det används på universitet som ex. Harvard. Även stor i Sydkorea, Sverige, Danmark mfl. 


NÄR & VARFÖR Learning

 • NÄR
  • Utveckling av individer

  • Grupputveckling

  • Snabbstart av nya grupper

  • Utvecklar företagskulturen


 • VARFÖR
  • Hjälper till att skapa förståelse för individen och individens relation till andra

  • Säkerställer att vi nyttjar potentialen

  • Mer öppen och fri företagskulturPROCESSER

VÄLJ vilken eller vilka processer ni vill använda leraning i

Vart befinner ni er idag och vart vill ni fokusera på att hitta potentialen och ta den till nästa nivå?


EFFEKTIVA MÖTEN

Skapa effektiva möten där alla deltagare är delaktiga.

FÖRÄNDRINGSARBETE

Få alla att vilja delta och driva förändring.

ONBOARDING

Effektivisera onboardingprocessen på individnivå.

INKLUDERING

Skapa en företagskultur med större förståelse där alla lättare blir delaktiga.

FÖRSÄLJNING

Underlätta att anpassa försäljningen mot alla dina olika kunder.

INDIVIDUTVECKLING

Hjälper till att skapa mer självgående, nöjda medarbetare.

TEAMUTVECKLING

Behöver ditt team djupare självkännedom?

LEDARSKAPS
UTVECKLING

Utveckla ledarskap genom att starta i självkännedom

BESTÄLL LEARNING LTM

Är du intresserad av att använda Learning som ett verktyg till just din arbetsplats eller är du konsult och vill använda dig av Learning som ett verktyg i ditt arbete till dina kunder?

 • Learning till arbetsplatsen

  Vill du veta mer och beställa learning som ett verktyg till arbetsplatsen

 • Utbilda dig i Learning

  Vill du utbilda dig i Learning och använda det som verktyg i din verksamhet