VI stärker individer och verksamheter

"- Be on the inside"

Vi stärka individer, grupper och organisationer i syfte att skapa en hållbar global värld.

- Vi vill bidra till dialoger som skapar möten inte bara med andra utan även med dig själv

Verktyg för

Reflektion, Medvetenhet och Dialog

Organisation


Under området organisation hittar du verktyg för att få stöd i att utveckla din arbetsgrupp, ledarskapet eller för att analysera organisationens utvecklingsbehov.

 • Utveckla gruppen, skapa tillit och samhörighet oavsett om ni är på distans, i hybrid form eller sitter tillsammans.
  DiNO Smoothteam

 • Undersök vad din verksamhet behöver utveckla för att lyckas bättre på kort och lång sikt.
  DiNO Analysis

 • Undersök din ledar profil och titta på hur andra upplever dig
  DiNO LBI Ledarprofil

 • Hur upplever alla i gruppen sin vardag. Ta pulsen och skapa förbättringspunkter enkelt med hjälp av mobilen.
  DiNO Dialog 

Lärande


Under området lärande hittar du verktyg för att bättre förstå ditt eget och andras lärande vilket är en viktig förutsättning vid utvecklingsarbete och studier.

 • Reflektera över hur du tar in information och hur du lär dig bäst
  DiNO LTM

 • Reflektera över hur du sprider information/lär ut
  DiNO TSI

 • Som student kan du reflektera över hur du bäst kan ta in ny kunskap
  DiNO SLP

 • Delta i ett dialogforum för studenter, föräldrar och undervisare.
  DiNO Forum

Individ


Under området individ hittar du verktyg som du kan använda för din personliga utveckling.

 • Reflektera över hur du bättre kan använda alla dina förmågor.
  DiNO HMI

 • Reflektera över ditt lärande och/eller dina barns lärande
  DiNO LTM

 • Reflektera över hur du delger din kunskap till andra.
  DiNO TSI

 • Delta i ett dialogforum för personlig utveckling.
  DiNO Forum


Få inspiration från bloggen

People make people grow