ORGANISATION

Under området organisation hittar du verktyg för att få stöd i att utveckla din arbetsgrupp, ledarskapet eller för att analysera organisationens utvecklingsbehov.

DiNO SmoothTeam

Organisation och grupputveckling
Utveckla gruppen, skapa tillit och samhörighet oavsett om ni är på distans, i hybrid form eller sitter tillsammans


DiNO Learning 

Learning Type MeasurE - LTM
Reflektera över ditt lärande hur önskar du ta in information och hur påverkar det din omgivning.

DiNO Leadership

Leadership Behavior Inventory - LBI

Undersök din ledarprofil och titta på hur andra upplever dig.

DiNO Analysis

Organisationsutveckling

Undersök vad din verksamhet behöver utveckla för att lyckas bättre på kort och lång sikt.

DiNO Dialogue

Din nya medarbetarundersökning

Hur upplever alla i gruppen sin vardag. Ta pulsen och skapa förbättringspunkter enkelt med hjälp av mobilen.